Народная амбасада Беларусі ў Канадзе 

People’s Embassy of Belarus in Canada

Social media and contact information

LinkEmail

Declaration on the establishment of
the people's embassies and Consulates

We, Belarusians abroad


We announce the creation of People’s Embassies to protect the rights and interests of Belarusian citizens abroad, as well as represent the interests of a democratic Belarus.

The decision to create the People’s Embassy is made by representatives of the Belarusian diaspora on the basis of the resolution of the World Congress of Belarusians and is supported by the National Leader Svetlana Tikhanovskaya and the People’s Anti-Crisis Management.

The main functions of the People’s Embassies: 


The creation of the People’s Embassies became part of the agenda of the World Congress of Belarusians on October 31 — November 1, 2020 and is enshrined in its Resolution (https://belaruscongress.org/resolution). Дэкларацыя аб заснаванні народных амбасад і консульстваў

Мы, беларусы замежжа:

Мы абвяшчаем пра стварэньне Народных амбасадаў дзеля абароны правоў беларускіх грамадзянаў за мяжой, а таксама прадстаўніцтва інтарэсаў дэмакратычнай Беларусі.

Рашэньне аб стварэньні Народнай амбасады прымаецца прадстаўнікамі беларускай дыяспары на падставе рэзалюцыі Сусьветнага кангрэсу беларусаў і падтрымліваецца Нацыянальнай лідаркай Сьвятланай Ціханоўскай і Народным антыкрызісным упраўленьнем.

Галоўныя функцыi Народных амбасадаў: 


Iнiцыятыва па стварэнню Народных амбасадаў было часткай павесткі Сусветнага кангрэсу беларусаў 31 кастрычніка — 1 лістапада 2020 года і замацаваная ў яго рэзалюцыі: https://belaruscongress.org/resolution


 In case of emergency, please contact us at help@belarusabroad.org